Izolează inteligent cu soluția MANSARDA PERFECTĂ PLUS pentru reducerea consumului de energie

Consum de energie
Izolare mansardă
Mansardă

Calculele făcute conform Metodologiei  Mc001/2006 arată că, într-o casă unifamilială neizolată, circa 45% din căldură se poate pierde prin acoperiș. Prin izolarea acoperișului cu soluţia MANSARDA PERFECTĂ PLUS, se va reduce factura anuală de încălzire cu peste 40% și se va îmbunătăţi considerabil confortul acustic. În plus, soluţia împiedică apariţia umidităţii şi a mucegaiului, care deteriorează elementele de construcţie şi pot afecta sănătatea locatarilor. 

Diagram

Description automatically generated

Pierderile de căldură într-o casă unifamilială*

*Valorile din figură sunt tipice pentru o casă unifamilială cu un singur nivel, grad de vitrare aproximativ 10%, fără produse termoizolatoare.

Consumul de energie pentru încălzire

Pierderile de căldură la o casă neizolată generează cheltuieli foarte mari cu energia consumată pentru încălzire. Cu  cât  valoarea parametrului  R’  este  mai  ridicată (rezistenţa termică corectată a acoperişului, care include efectul punţilor termice (căpriori, grinzi, ferestre de mansardă, popi etc.), cu  atât  mai  bine  izolat  este  un  acoperiş. Recomandarea Saint-Gobain este ca, în orice clădire încălzită, acoperișul  să  aibă  o  rezistenţă  termică  corectată  R’  de minimum 7m2 K/W. Această valoare asigură un nivel suficient de scăzut al pierderilor de căldură pe timpul sezonului rece. În acest fel, cheltuielile pentru încălzire sunt reduse, șarpanta acoperișului  este  protejată,  iar  energia  consumată  pentru răcire pe timpul verii se diminuează considerabil.

Protecţia împotriva umidităţii şi etanșeitatea la aer

Apariţia şi acumularea umidităţii în elementele de construcţie sunt fenomene care trebuie evitate în orice clădire. Umiditatea în exces poate avea consecinţe grave asupra materialelor construcţiei, ducând la formarea condensului şi a mucegaiului şi la degradarea în timp  a acestora.

Într-un acoperiș mansardat aceste riscuri pot fi evitate prin folosirea sistemului ISOVER Vario®. Elementul de bază al acestui sistem este membrana de control al umidităţii ISOVER Vario® KM Duplex UV. ISOVER Vario® KM Duplex îşi modifică structura în funcţie de umiditatea relativă a aerului cu care este în contact, devenind permeabilă sau etanşă la vaporii de apă. În timpul iernii, membrana ISOVER Vario® KM Duplex este etanşă la trecerea vaporilor de apă din încăperea încălzită către  exterior,  evitându-se  astfel  fenomenul  de  condens.  În  timpul  verii,  ISOVER  Vario®  KM  Duplex  îşi  mărește permeabilitatea şi permite trecerea către încăpere a vaporilor de apă rezultaţi din uscarea elementelor din lemn ale structurii.

Diagram

Description automatically generated with medium confidence

Comportamentul membranei ISOVER Vario® KM Duplex UV pe timp de iarnă şi pe timp de vară

Elementele componente ale soluţiei MANSARDA PERFECTĂ PLUS:

• Vată minerală de sticlă ISOVER FORTE

• Sistemul ISOVER Vario®

• Sistemul Rigips® de placare a mansardei

Diagram

Description automatically generated

Alcătuirea soluţiei Mansarda perfectă PLUS

Avantajele soluției MANSARDA PERFECTĂ PLUS

•  Izolare termică ridicată (grosimea cumulată de 300 mm a celor două straturi de vată minerală ISOVER Forte asigură o valoare a rezistenţei termice corectate de R’ = 7 m2 K/W) ce contribuie la reducerea  considerabilă a energiei consumate pentru încălzire / răcire, investiţia iniţială fiind recuperată rapid (2 până la 3 ani);

•  Protecţie ridicată împotriva incendiului, toate produsele incluse în soluţie (cu excepţia membranei ISOVER Vario® KM Duplex UV şi a accesoriilor sale) având Euroclasa de reacţie la foc A1 sau A2-s1, d0 (elemente incombustibile);

•  Durata de viaţă îndelungată a mansardei (cel puţin 50 de ani) este asigurată de rezistenţa mecanică a produsului ISOVER FORTE, de lemnul șarpantei protejat de sistemul ISOVER Vario® şi de robusteţea produselor Rigips®;

•  Elimină posibilitatea dezvoltării de alge, microorganisme, mucegai şi igrasie în elementele componente, deoarece împiedică apariţia condensului care este factorul declanșator al acestor fenomene;

•  Montaj simplu şi rapid datorită vatei minerale ISOVER FORTE (produs semirigid ce stă fără susţinere între căpriori şi în poziţie verticală între profilele Rigiprofil® CW 100), a plăcilor din gips-carton, profilelor şi accesoriilor marca Rigips®;

•  Greutate redusă;

•  Izolare acustică ridicată faţă de zgomotul din exterior;

•  Reducerea energiei consumate pentru încălzire datorită eliminării pierderilor de căldură cauzate de difuzia aerului din interiorul incintei către exterior, asigurând o foarte bună etanșare la aer.

Caută