POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL A GRUPULUI SAINT-GOBAIN

 

CE ESTE ACEASTA

În cadrul Saint-Gobain, protecția datelor cu caracter personal este o chestiune foarte importanta și ne angajăm să respectăm confidențialitatea acestor date.

În conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor („GDPR”), prezenta Politică explică momentul, motivele și modul în care companiile din grupul nostru care fac obiectul prezentului Regulament:

 • colectează date cu caracter personal despre persoane fizice;
 • utilizează aceste informații;
 • divulgă acest tip de date altor părți, atunci când acest lucru este necesar și în anumite condiții;
 • asigură securitatea și confidențialitatea acestor date cu caracter personal.

 

CARE SUNT MODIFICĂRILE POLITICII

 • Prezenta Politică poate evolua în timp, așa că vă rugăm să consultați datele de pe această pagină pentru a vă asigura că sunteți în posesia celei mai recente versiuni.
 • Prezenta Politică a fost actualizată la data de 17 mai 2018.

 

CINE SUNTEM

 • Grupul Saint-Gobain (denumit în cele ce urmează „Grupul”) este format din numeroase companii individuale. În orice tranzacții cu una dintre companiile din Grupul nostru (denumită în cele ce urmează „Compania”), „operatorul” datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi Compania, care va decide motivele și modul în care sunt procesate datele dumneavoastră cu caracter personal.
 • Ori de câte ori prezenta Politică face referire în continuare la „noi”, „nostru” sau variantele acestora, exceptând situația în care se indică în mod diferit, această referire va fi la Compania respectivă care este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

CUM ȘI CE INFORMAȚII CU CARACTER PERSONAL SUNT COLECTATE

Putem colecta și prelucra următoarele date cu caracter personal:

Datele cu caracter personal pe care ni le oferiți dumneavoastră: acestea sunt informații despre dumneavoastră, pe care ni le comunicați fie voluntar, fie introducând informații prin:

 • unul dintre site-urile noastre web;
 • aplicațiile noastre pentru dispozitive mobile;
 • platformele rețelelor de socializare;
 • contactarea noastră prin telefon, e-mail sau în orice alt mod.

Exemplu: Aici sunt incluse informațiile furnizate la momentul înregistrării pentru utilizarea site-urilor noastre web, abonării la serviciile pe care le furnizăm prin site-urile noastre web, postării de materiale sau solicitării altor servicii, gestionării contului dumneavoastră online (inclusiv al accesării documentațiilor și angajării în corespondență cu noi prin telefon, e-mail sau în orice alt mod). Vă putem solicita informații și atunci când semnalați o problemă privind site-urile noastre web. Dacă răspundeți la orice sondaj efectuat în scop de cercetare, vom colecta informații și în aceste circumstanțe.

Informațiile pe care ni le furnizați pot fi în legătură cu identificarea dumneavoastră, cum ar fi nume, adresă, adresă de e-mail și număr de telefon sau detalii de contact, și pot include evidențele oricărei corespondențe și răspunsurile la orice sondaje

Datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră: putem colecta automat următoarele informații:

 • detaliile tranzacțiilor pe care le realizați prin intermediul site-urilor web și ale vizitelor dumneavoastră pe site-urile noastre web, inclusiv, fără a se limita la date de trafic, date de localizare, jurnale web și alte date de comunicare și resursele pe care le-ați accesat;
 • informații cu caracter tehnic, colectate automat, inclusiv date anonime colectate de către serverul gazdă în scop statistic, adresa protocolului de Internet (IP) folosit pentru conectarea calculatorului sau dispozitivului dumneavoastră la Internet, tipul de browser și versiunea acestui, setările privind fusul orar, tipurile de plug-in-uri ale browser-ului și versiunile acestora, sistemul de operare și platforma. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea cookie-uri;
 • orice date cu caracter personal pentru care permiteți partajarea și care sunt parte din profilul dumneavoastră public sau rețeaua de socializare terță.

Datele cu caracter personal pe care le putem primi din alte surse: obținem anumite date cu caracter personal despre dumneavoastră din surse externe activității noastre, care pot include companiile Grupului sau alte companii terțe.

Prevederile de mai jos din prezenta Politică se aplică și oricăror date cu caracter personal pe care le obținem din aceste surse.

 

DE CE ȘI CUM VĂ UTILIZĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în mod legal:

 • în scopul comunicării și schimbului de informații cu utilizatorii site-urilor noastre web;
 • în scopul gestionării relațiilor cu clienții noștri actuali/potențiali, în mod special atunci când vă prelucrăm comenzile, când răspundem solicitărilor dumneavoastră sau când vă trimitem periodic știri sau informații despre produsele, brandurile sau inițiativele noastre care vă pot stârni interesul;
 • în orice alt scop specific indicat la momentul colectării informațiilor.

 

Putem utiliza și prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în principal:

atunci când v-ați exprimat în mod liber și explicit CONSIMȚĂMÂNTUL și în scopuri specifice, determinate și legitime.

Vă puteți retrage consimțământul pe care ni l-ați acordat cu privire la utilizarea informațiilor dumneavoastră contactându-ne în orice moment.

 

atunci când avem nevoie pentru a ne urmări INTERESELE LEGITIME, în calitate de operator economic, cu condiția ca interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie ignorate, având în vedere așteptările dumneavoastră justificate, pe baza relațiilor dumneavoastră cu noi.

Spre exemplu, în următoarele scopuri:

 • activități de marketing direct (altele decât cele în care ne bazăm pe consimțământul dumneavoastră), în scopul analizei, pentru ne fundamenta strategia de marketing și pentru a îmbunătăți și personaliza experiența dumneavoastră de utilizator;
 • evaluarea și îmbunătățirea serviciilor noastre pentru clienți prin înregistrarea oricăror convorbiri cu centrele noastre de apel;
 • detectarea, prevenirea și atenuarea activităților frauduloase sau ilegale;
 • securitatea rețelei și a informațiilor pentru a ne permite să facem demersuri pentru a vă proteja informațiile împotriva pierderii și deteriorării, furtului sau accesului neautorizat.

 

atunci când ne este necesar pentru a NE ÎNDEPLINI O OBLIGAȚIE LEGALĂ și, în special:

 • pentru a asista o autoritate publică sau un organ de cercetare penală;
 • pentru a vă identifica atunci când ne contactați în anumite circumstanțe legale;
 • pentru a verifica acuratețea datelor pe care le deținem despre dumneavoastră.

 

atunci când este necesar pentru DERULAREA UNUI CONTRACT pe care îl avem cu dumneavoastră sau pentru că ne-ați solicitat să facem anumite demersuri înainte de a încheia un contract. Aici sunt incluse informațiile pe care le prelucrăm pentru a vă permite să utilizați site-ul nostru web și serviciile pe care le furnizăm prin intermediul acestuia.

 

CINE POATE PRIMI SAU AVEA ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Companiile din Grup

Putem partaja informațiile dumneavoastră cu alte Companii din cadrul Grupului Saint Gobain în scopuri administrative interne sau în scopuri de marketing în legătură cu produsele și/sau serviciile care vin în completarea gamei de produse și/sau servicii a acestora care vă pot interesa.

De asemenea, putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când vă redirecționăm solicitarea către persoanele noastre de contact din cadrul Grupului care au capacitatea de a vă soluționa solicitarea (spre exemplu, pentru a rezolva o problemă pe care ne-ați semnalat-o).

Furnizorii și prestatorii noștri de servicii

Vă putem divulga informațiile către terții noștri prestatori de servicii, agenți, subcontractori și alte organizații în scopul prestării serviciilor către noi sau direct către dumneavoastră în numele nostru. Aceste terțe părți pot include furnizorii de servicii de cloud (cum ar fi găzduire și administrarea e-mail-ului) sau agențiile de publicitate, serviciile administrative, agențiile de referințe de credit, procesatorii de plăți cu cardul de credit/debit, organizațiile de sondare a gradului de satisfacție a clienților sau alte terțe părți care ne furnizează servicii și ne asistă în derularea activității și funcționarea site-ului web.

Atunci când utilizăm terți furnizori de servicii, vom divulga doar datele cu caracter personal care le sunt necesare pentru a furniza serviciile și avem un contract cu aceștia prin care sunt obligați să asigure securitatea și confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și să nu le utilizeze altfel decât în conformitate cu instrucțiunile noastre specifice.

Terțe părți care furnizează produse și servicii prin intermediul nostru

Avem colaborări strânse cu diferite terțe părți pentru a vă oferi o gamă de produse și servicii care vin în completarea celor pe care le oferim noi. În special, putem oferi produse financiare sau de asigurare în legătură cu produsele și serviciile noastre.

Atunci când adresați întrebări sau achiziționați unul sau mai multe produse sau servicii prin intermediul nostru, terța parte relevantă vă poate utiliza detaliile pentru a vă oferi informații și a-și duce la îndeplinire obligațiile care reies din orice contracte pe care le-ați încheiat cu aceasta.

Acești terți furnizori de produse pot partaja informațiile dumneavoastră cu noi, pe care le vom utiliza în conformitate cu prezenta Politică. În anumite cazuri, ei vor avea calitatea de operator al informațiilor dumneavoastră și, drept urmare, vă recomandăm să le citiți propriile politici privind protecția datelor cu caracter personal.

Alte modalități în care vă putem partaja datele cu caracter personal

Vă putem transfera datele cu caracter personal:

 • către o terță parte în cadrul unei vânzări a tuturor sau unei părți a activelor comerciale către o terță parte sau ca parte a oricărei tranzacții de restructurare sau reorganizare;
 • în situația în care avem obligația de a le divulga sau comunica pentru a respecta orice obligație legală sau atunci când această comunicare este impusă prin legile aplicabile, hotărâri judecătorești sau reglementări guvernamentale, pentru a detecta sau raporta o infracțiune, pentru a pune în aplicare termenii contractelor noastre sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța vizitatorilor și clienților noștri;
 • pentru a pune în aplicare termenii de utilizare aplicabili, a proteja drepturile, confidențialitatea, siguranța sau proprietatea companiilor noastre;
 • dacă v-ați exprimat consimțământul cu privire la comunicare.

Cu toate acestea, vom face întotdeauna demersuri pentru a ne asigura că drepturile dumneavoastră la confidențialitate continuă să fie protejate.

 

UNDE VĂ STOCĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Informațiile dumneavoastră sunt stocate fie în bazele noastre de date, fie în bazele de date ale furnizorilor noștri de servicii. În principal, datorită dimensiunii internaționale a Grupului Saint-Gobain și în scopul optimizării calității serviciilor, informațiile pe care ni le furnizați pot fi transferate către țări din afara Spațiului Economic European (SEE).

În aceste cazuri, vom lua măsurile corespunzătoare de securitate și confidențialitate pentru a ne asigura că drepturile dumneavoastră la confidențialitate continuă să fie protejate conform prevederilor prezentei Politici. Aceste demersuri includ impunerea de obligații contractuale beneficiarului datelor dumneavoastră cu caracter personal sau asigurarea faptului că beneficiarii au aderat la „cadre internaționale” care urmăresc să asigure un nivel adecvat de protecție.

 

CÂT VĂ PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Vă păstrăm datele cu caracter personal o perioadă de timp necesară pentru a atinge scopul în care utilizăm respectivele informații și pentru a ne îndeplini obligațiile în baza anumitor legi. Exceptând anumite cazuri specifice, această perioadă este specificată la momentul colectării informațiilor.

Nu păstrăm datele cu caracter personal într-o formă identificabilă mai mult decât este necesar.

 

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Sub rezerva legii aplicabile și a anumitor excepții, restricții sau circumstanțe, puteți avea:

 • Dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă corecta, modifica și actualiza datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a vi se șterge datele dumneavoastră cu caracter personal sau de a restricționa prelucrarea acestora;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul;
 • Dreptul de a vă opune utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul luării de decizii automate cu privire la dumneavoastră;
 • Dreptul de a solicita să vă transferăm datele cu caracter personal într-un fișier structurat către dumneavoastră sau un alt prestator de servicii, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic (portabilitatea datelor);
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere și la o cale de atac în instanță.

Aceste drepturi pot fi exercitate prin solicitare scrisă trimisă la datele de contact care vă vor fi furnizate la momentul colectării datelor. Vi se va răspunde într-un termen rezonabil, în conformitate cu reglementările aplicabile.

 

CUM ASIGURĂM SECURITATEA ȘI CONFIDENȚIALITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Scopul nostru este să vă păstrăm datele la cel mai înalt nivel de siguranță și securitate în orice moment. Odată ce am intrat în posesia datele dumneavoastră cu caracter personal, vom lua măsuri tehnice și organizatorice și vom aplica mijloace de control rezonabile și corespunzătoare pentru a preveni, pe cât posibil, orice distrugere accidentală sau ilegală, pierdere, modificare sau acces neautorizat.

 

CUM FUNCȚIONEAZĂ COOKIE-URILE

Ca multe alte site-uri web, și site-urile noastre web utilizează cookie-uri (inclusiv cookie-uri Google Analytics) pentru a obține o perspectivă generală asupra volumelor și obiceiurilor vizitatorilor site-urilor noastre web.

„Cookie-urile” sunt mici informații trimise către dispozitivul dumneavoastră și stocate pe hard-drive-ul dumneavoastră pentru a permite site-ului nostru web să vă recunoască atunci când îl vizitați.

Cookie-urile pot fi dezactivate din setările preferințelor browser-ului dumneavoastră. Pentru mai informații despre modul în care utilizăm cookie-urile și modul în care le puteți dezactiva pe dispozitivul dumneavoastră, vă rugăm să consultați politica aplicabilă privind cookie-urile de pe site-ul web în cauză.

 

CONTACTAȚI-NE

Vă rugăm să adresați orice întrebări despre prezenta politică către Corespondentul pentru protecția datelor cu caracter personal folosind detaliile de contact de mai jos.

Dacă doriți să ne scrieți (prin posta), vă rugăm să folosiți adresa indicată la LINK-ul unde se afla Notificarea juridica privind TERMENII SI CONDITIILE DE UTILIZARE ale platformelor noastre digitale.

Adresele noastre de e-mail pentru întrebări legate de protecția datelor sunt: office.rigips@saint-gobain.com si daniela.geanta@saint-gobain.com; va rugam sa le utilizati concomitent.

Caută