Saint-Gobain susține excelența în execuția lucrărilor de construcție

Saint-Gobain

Susținem excelența în execuția lucrărilor de construcție şi ne implicăm activ în educarea şi creșterea nivelului de cunoștințe şi aptitudini ale viitorilor specialiști prin organizarea de cursuri teoretice şi practice pentru montatori, constructori, distribuitori, studenți sau alte grupuri interesate, în cadrul Academiei Tehnice Saint-Gobain.

CURSURI ACREDITATE DE ANC

La Academia Tehnică Saint-Gobain, cu centrul de instruire autorizat la Ploiești, organizăm CURSURI DE INIȚIERE (cu durata de 40 ore) acreditate de Autoritatea Națională a Calificărilor (ANC) pentru ocupația „Montator pereți şi plafoane din gips-carton”.

Graphical user interface

Description automatically generated with low confidence

Ȋn urma examenului absolvit cu notă de trecere, fiecare participant primește o diplomă de absolvire acordată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educației Naționale, această diplomă având regimul actelor de studii.

Programul autorizat ANC, cu module teoretice şi practice, axate pe competențele din standardul ocupațional pentru ocupația „Montator pereți şi plafoane din gips-carton”, poate fi accesat în limita numărului de cursanți şi a cursurilor programate în calendarul Academiei.

Ȋn cadrul cursurilor, se urmărește dezvoltarea diverselor competențe pentru ocupația „Montator pereți şi plafoane din gips-carton”, după cum urmează:

 • Stabilirea procedeului de placare;
 • Pregătirea operației de montare;
 • Efectuarea lucrărilor de placare la pereți;
 • Efectuarea lucrărilor de placare la plafoane;
 • Finisarea rosturilor.

Cursurile sunt susținute de reprezentanții Saint-Gobain, materialele folosite în practică fiind furnizate gratuit. Instructorii dețin diplomă de formator.

În prezent, Saint-Gobain suportă atât costurile aferente materialelor puse la dispoziție şi costurile aferente trainerilor şi comisiei de examinare, cât şi contravaloarea diplomelor (aprox. 1100 RON/participant).

Costurile aferente cazării şi deplasării la centrul de instruire pentru cursanții din altă localitate sunt suportate de către aceștia sau de către angajatorul acestora, după caz.

CURSURI TEORETICE ŞI PRACTICE

Aceste module se adresează clienților distribuitori și antreprenori în construcții.

Academia Tehnică Saint-Gobain are în programa educațională și module scurte, de câteva ore (2, 4, 8 ore etc.), pe diverse teme, pentru o audiență largă.

La finalizarea unui astfel de modul, cursanții primesc diplome de participare.

Izolarea fațadelor, planșeelor și podurilor. Mansarda perfectă (curs teoretic și practic cu durata de 1 zi, organizat la Ploiești):

 • Sisteme de izolare termică la interior în montaj uscat;
 • Sisteme ETICS;
 • Sisteme de izolare pentru fațade ventilate;
 • Sisteme de izolare dală flotantă;
 • Sisteme de izolare pentru poduri și mansarde

Realizarea pereților și a tencuielilor în montaj uscat (curs teoretic și practic cu durata de 1 zi, organizat la Ploiești):

 • Sisteme cu plăci din gips-carton
 • Sisteme cu plăci speciale;
 • Instrumente de calcul al ofertelor: ARCOS / ARCOS LIGHT

Realizarea tencuielilor în sistem umed (curs teoretic și practic cu durata de 1 zi, organizat la Ploiești):

 • Aplicarea mecanizată a tencuielilor/gleturilor;
 • Aplicarea manuală a tencuielilor/gleturilor.

Realizarea plafoanelor false (curs teoretic și practic cu durata de 1 zi, organizat la Ploiești):

 • Sisteme de plafoane cu plăci din gips-carton;
 • Sisteme de plafoane cu plăci acustice din gips-carton;
 • Sisteme de plafoane casetate;
 • Instrumente de calcul al ofertelor: ARCOS / ARCOS LIGHT.

Sisteme şi soluții pentru finisarea planșeelor şi pereților (curs teoretic și practic cu durata de 1 zi, organizat la Ploiești):

 • Sisteme de tencuieli și gleturi pentru pereți;
 • Sisteme de aplicare a placajelor ceramice: adezivi, chituri, hidroizolații;
 • Soluţie de realizare a șapelor.

Cum să iți promovezi lucrările și experiența către beneficiari (curs teoretic cu durata de 2 ore, organizat la București):

 • Program Saint-Gobain Rigips Trophy;
 • Instrumente de promovare: Club Expert Saint-Gobain, Confort & Renovare etc.

CURSURI TEORETICE

Aceste module se adresează clienților specialiști: arhitecți, responsabili tehnici cu execuția (RTE), diriginți de șantier (DS), manageri de proiect, șefi șantiere etc.

Acustică (curs teoretic cu durata de 2 ore, organizat la București):

 • Noțiuni de acustică;
 • Soluții pentru izolare fonică;
 • Soluții pentru tratament acustic.

Rezistență la foc (curs teoretic cu durata de 2 ore, organizat la București):

 • Noțiuni de protecție la incendiu;
 • Produse și soluții pentru protecție la incendiu.

Eficiență energetică (curs teoretic cu durata de 2 ore, organizat la București):

 • Noțiuni de eficiență energetică a clădirilor;
 • Produse și soluții pentru creșterea eficienței energetice.

Sustenabilitate (curs teoretic cu durata de 2 ore, organizat la București):

 • Conceptul de sustenabilitate;
 • Sisteme de certificare pentru clădiri sustenabile;
 • Produse și soluții pentru clădiri sustenabile.

Aceste module pot fi susținute în măsura în care se confirmă un număr de 8 participanți și sunt compatibile cu Calendarul Academiei.

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la academiatehnica@saint-gobain.com .

Caută