Susținem programul CASA EFICIENTĂ ENERGETIC

Casa eficientă energetic

Promotor al reducerii impactului sectorului construcţiilor asupra mediului, Saint-Gobain susține programul guvernamental de finanţare a creșterii eficienţei energetice a caselor uni-familiale „Casa Eficientă Energetic”.

Aplică pentru programul național „Casa Eficientă Energetic” pentru a crește confortul termic acasă și poți recupera până la 60% din costurile necesare renovării.

A close-up of hands holding a card

Description automatically generated with medium confidence

Pentru a putea alege soluția care se potrivește proiectului tău de renovare și se încadrează în cerințele Programului național, poți accesa documentul original publicat in Monitorul Oficial sau poți consulta mai jos sumarul creionat mai jos.

Ce oferă programul național „Casa Eficientă Energetic”

Programul Național „Casa Eficientă Energetic” oferă finanțări nerambursabile din Fondul pentru mediu destinate  creșterii eficienţei energetice prin efectuarea de lucrări de renovare/modernizare  în locuințele unifamiliale existente, situate într-un imobil-construcție  cu regim de înălțime maximum 3 etaje  S/D+P+1E, P+2E sau P+1+M, și pentru care există o singură carte funciară.

Care este conținutul programului „Casa Eficientă Energetic”

Valoarea programului este de 100 milioane de euro pentru circa 9000 de proiecte.

Poți obține până la 70,000 RON (cca 15.000 eur) finanțare nerambursabilă pentru o locuință renovată, reprezentând până la 60% din valoarea totală a renovării.

Ce cuprinde dosarul beneficiarului

Dosarul beneficiarului cuprinde cererea de finanțare, actul de identitate și împuternicirea dacă este cazul, extrasul de carte funciară, certificatul de atestare fiscală de la Bugetul de stat, certificatul de atestare fiscală din raza teritorială a proiectului pentru impozitele și taxele locale, Certificatul de performanță energetică – CPE  INIȚIAL și raportul de audit energetic.

Calendarul programului

Programul va da startul înscrierilor în platforma informatică începând cu mijlocul lunii Septembrie 2020.

Ce lucrări de renovare sunt eligibile

Cheltuielile eligibile se referă la achiziţia, montajul şi execuţia lucrărilor, precum şi cheltuielile colaterale incluse în acestea.

Capitolele mari de cheltuieli sunt sumarizate mai jos:

 A) Cheltuielile cu lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii privind:

  • înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv montarea de grile higroreglabile;
  • izolarea termică a elementelor de construcție exterioare opace –  pereți exteriori, terase, învelitoarea șarpantei și alte elemente similare;
  • izolarea termică a planşeului peste sol și/sau peste ultimul nivel al clădirii;

B) Cheltuielile cu lucrările de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de încălzire și de preparare și utilizare a apei calde de consum, inclusiv

  • izolarea termică a conductelor de distribuție și a unităților de acumulare;

C) Cheltuielile pentru achiziționarea și montarea de sisteme de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii (eficiența minimă de recuperare a căldurii 75%), inclusiv programatoare orare pentru comanda instalaţiilor de ventilare;

D) cheltuielile cu lucrările de reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat aferent clădirii;

E) cheltuielile aferente implementării de elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă;

F) cheltuieli aferente altor intervenții ocazionate de implementarea măsurilor menționate la lit. a)-e):

  • creșterea etanșeității la aer a anvelopei clădirii și la montarea tâmplăriei termoizolante;
  • asigurarea continuității stratului etanș la nivelul îmbinărilor sau străpungerilor în anvelopa clădirii;
  • repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
  • demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
  • refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
  • repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii;

G) cheltuielile pentru elaborarea certificatului de performanţă energetică şi efectuarea auditului energetic înainte de intervenţie şi elaborarea raportului de implementare după intervenţie, realizate de un auditor energetic pentru clădiri atestat (Autoritatea finanţează pentru toate aceste cheltuieli până la 2.500 lei, inclusiv TVA).

CERTIFICATUL DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ

Susținem eficiența energetică în România!

Află mai multe despre demersurile SAINT-GOBAIN privind grija pentru mediu și inovație.

Consultă soluțiile celorlalte branduri – RIGIPSISOVERWEBERSAINT-GOBAIN BUILDING GLASS.

A person and person holding a sign

Description automatically generated with low confidence

Caută